دانلود آهنگ موهات

Keyvan Ganjeh | کیوان گنجه

چه قشنگه لمس گونه هات ، به دنیا میارزه شونه هاتعجب عشقی میشی تو وقتی ، که موهات میرقصه توی بادتو چه خوب چه بد اصلا همونی که میخوامیعاشقت شدم این دفعه زیادی ، تاپ تاپ هی برات میزنه قلبممن دورت بگردم …من شدم بند تو ، تو بخوای هم ول کنت نیستم …

دانلود آهنگ کسی واسم تو نمیشه

Keyvan Ganjeh | کیوان گنجه

شاید برات مهم نیستبعد تو من چقدر بهم میریزه وضع روحیمببین چقدر دوستت دارم تورو کهگذاشتم اسم تورو رو رمز گوشیمتو نمیشه ، کسی برام میدونی پر نمیشهجای خالیت با هیشکی هرکی باشهبرام شبیه تو غد نمیشهدلم تنگه ، برام خیالتم قشنگه …

دانلود آهنگ دلتنگ

Keyvan Ganjeh | کیوان گنجه

چرا اینجوری باهام سردی به جا اسمم بهم میگی شماما نداشتیم آخه این حرفارومن خونه رو واست پرش کردم از شمع ولی تو خاموش کردی همه شمع هارودم در دیدم ساکت و فهمیدم جدید جدی قراره بری این باروجونم به جون تو وصله بری مردمنمیشی دلتنگ من حتی یه خورده امنه روی هرچی که گفتی […]